جلسه هماهنگی در خصوص فروش خودروهای تولید داخل به صورت اقساطی و با سند آزاد

جلسه هماهنگی با مدیر کل بانک ملت استان قزوین در خصوص همکاری در زمینه فروش و واگذاری خودروی داخلی به صورت اقساطی و با سند آزاد
در این جلسه مقرر گردید طرح های اجرایی بانک ملت در خصوص اعطای تسهیلات به مشتریان شرکت رضایت خودروی طراوت نوین احصا شده و جهت بررسی و اقدامات بعدی تحویل واحد تسهیلات شرکت شود تا با همکاری کارشناسان بانک نسبت به تهیه و تنظیم طرح تسهیلاتی متناسب با خدمات شرکت اقدام گردد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.